Hiện tại do số lượng runner đăng ký đã đạt mục tiêu cũng như chính sách của Strava có nhiều sự thay đổi về việc kết nối.
Vì vậy, BTC Dare To Run xin phép đóng cổng đăng ký để đảm bảo sự kết nối ổn định của hệ thống và chất lượng Giải.
Trân trọng cảm ơn!